ZO - A + CDN ZbrosławiceYgrain Equus Nergus
wygrała rundę N

z Tartaku

z Tartaku

z Tartaku

z Tartaku

z Tartaku